Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-38

RK-32-2015-38.doc  RK-32-2015-38pr01.doc  RK-32-2015-38pr01upr1.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-32-2015-38
NázevSmlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou III/3518 Měřín, most ev. č. 3518- 1
Zpracoval M. Dokulil
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuOdbor dopravy a silničního hospodářství zajistil vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby III/3518 Měřín, most ev. č. 3518-1 . Jedná se o rekonstrukci mostu.
Součástí akce je i vynucená přeložka vodovodu, který je ve vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou a provozovatelem zařízení je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou. Přeložku bude provádět zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení na náklady Kraje Vysočina. Pro provedení přeložky je nutné uzavřít smlouvu o provedení přeložky vodovodu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o provedení přeložky vodovodu ke stavbě III/3518 Měřín, most ev. č. 3518-1 dle materiálu RK-32-2015-38, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o přeložce vodovodu ke stavbě III/3518 Měřín, most ev. č. 3518-1 dle materiálu RK-32-2015-38, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 3. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz