Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-33

RK-32-2015-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-32-2015-33
NázevUkončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu ukončení projektů:
* II/152 Moravské Budějovice - průtah,
* II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. č. 405-001,
* II/405 Okříšky - průtah,
* II/405 Okříšky - Krahulov,
* II/405 Krahulov - I/23
(dále jen Projekty ), a z toho vyplývající potřeby převodů zůstatků zvláštních účtů Projektů do Fondu strategických rezerv.

Realizaci a financování projektů schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usneseními:
* II/152 Moravské Budějovice - průtah: usnesení č. 0016/01/2013/ZK, projekt bude realizován z rozpočtu Kraje Vysočina, dosud realizované výdaje byly v celkové výši 142 151,30 Kč;
* II/405 Jihlava (Pančava) - most ev. č. 405-001: usnesení č. 0115/02/2010/ZK mění usnesení č. 0553/08/2012/ZK a 0324/04/2014/ZK, projekt bude realizován z rozpočtu Kraje Vysočina, dosud realizované výdaje byly v celkové výši 642 008,00 Kč;
* II/405 Okříšky - průtah: usnesení č. 0124/02/2007/ZK mění usnesení č. 0471/06/2009/ZK a 0536/07/2013/ZK, projekt nebude realizován, dosud realizované výdaje byly v celkové výši 1 439 305,00 Kč;
* II/405 Okříšky - Krahulov: usnesení č. 0361/05/2007/ZK mění usnesení č. 0012/01/2011/ZK a 0033/01/2014/ZK, projekt nebude realizován;
* II/405 Krahulov - I/23: usnesení č. 0361/05/2007/ZK mění usnesení č. 0012/01/2011/ZK a 0033/01/2014/ZK, projekt nebude realizován.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z převodů konečných zůstatků s připsanými úroky za 4. čtvrtletí 2015 ze zvláštních účtů projektů do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů:
* II/152 Moravské Budějovice - průtah: konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč,
* II/405 Jihlava (Pančava) - most ev. č. 405-001: konečný zůstatek ve výši 0,14 Kč,
* II/405 Okříšky - průtah: konečný zůstatek ve výši 2 968,81 Kč,
* II/405 Okříšky - Krahulov: konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč,
* II/405 Krahulov - I/23: konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč.

Dále odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a odepsání z účetní evidence vynaložené investice na projekční práce projektu II/405 Okříšky - průtah v celkové výši 1 439 305,00 Kč z důvodu nerealizace projektu.

Důvodem vypuštění záměrů II/405 Okříšky - průtah, II/405 Okříšky - Krahulov a II/405 Krahulov - I/23 z přípravy pro realizaci s pomocí zdrojů Evropské unie je zařazení projektového záměru II/405 Okříšky - I/23, jehož příprava byla schválena usnesením rady kraje č. 0069/02/2015/RK ze dne 13. 1. 2015.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty:
* II/152 Moravské Budějovice - průtah: konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč
* II/405 Jihlava (Pančava) - most ev. č. 405-001: konečný zůstatek ve výši 0,14 Kč
* II/405 Okříšky - průtah: konečný zůstatek ve výši 2 968,81 Kč
* II/405 Okříšky - Krahulov: konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč
* II/405 Krahulov - I/23: konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč
rozhoduje
o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a odepsání z účetní evidence vynaložené investice na projekční práce projektu II/405 Okříšky - průtah v celkové výši 1 439 305,00 Kč z důvodu nerealizace projektu.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 2015- 11- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz