Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-32

RK-32-2015-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-32-2015-32
NázevNávrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Zpracoval R. Opatová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV ) na projekt II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 16. 10. 2015 byla na zvláštní účet projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř připsána dotace z ROP JV ve výši 125 271 752,78 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace na zvláštní účet II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř ve výši 125 271 752,78 Kč. Část dotace je možné převést do Fondu strategických rezerv nebo na splátku kontokorentního úvěru, zbytek bude použit na financování dalších výdajů projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 125 271 752,78 Kč, které byly připsány na účet projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř. Část dotace ve výši 108 271 752,78 Kč bude převedena do Fondu strategických rezerv.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 125 271 752,78 Kč;
* převod části přijaté dotace ve výši 108 271 752,78 Kč ze zvláštního účtu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz