Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-17

RK-32-2015-17.doc  RK-32-2015-17pr01.pdf  RK-32-2015-17pr02.doc  RK-32-2015-17pr03.pdf  RK-32-2015-17pr04.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-32-2015-17
NázevDodatek k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
Zpracoval I. Schallnerová, E. Herzánová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na uzavření dodatku k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze nacházející se v objektu Zámku Žďár nad Sázavou.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0123/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 uzavření Memoranda o přípravě, realizaci a provozování expozice s názvem Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze (viz materiál RK-32-2015-17, př. 1), na jehož základě byla od roku 2009 každoročně poskytována Městu Žďár nad Sázavou dotace ve výši 200 tis. Kč na podporu provozu této expozice. Vlastní expozici prezentující v nových souvislostech významné spojení umělců působících v období vrcholného baroka ve středoevropském prostoru a díla jednoho z největších českých architektů Jana Santiniho Aichla připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s firmou ŽĎAS, a. s., která ji v neziskové režii za přímé podpory Města Žďár nad Sázavou a Kraje Vysočina provozovala prostřednictvím svého Informačního a turistického centra (roční provozní náklady, výnosy, návštěvnost expozice jsou uvedeny v materiálu RK-32-2015-17, př. 2).
V souvislosti se změnou provozovatele expozice, jímž se v květnu 2015 stal spolek SE.S.TA, který uzavřel s majitelem zámku firmou KINSKÝ Žďár, a. s. smlouvu o pronájmu budovy Konventu, a který se rovněž stal provozovatelem nově otevřeného Muzea nové generace v zrekonstruované budově bývalého pivovaru v areálu Zámku Žďár nad Sázavou, proběhlo v srpnu 2015 jednání zástupců stran memoranda, na němž bylo dohodnuta příprava návrhu dodatku zohledňující všechny nastalé skutečnosti (viz materiál RK-32-2015-17, př. 3).
Na základě výše uvedeného jednání zpracoval odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci se zástupci stran memoranda návrh dodatku, který zohledňuje přistoupení nové smluvní strany - spolku SE.S.TA k memorandu a převzetí smluvních povinností ve vztahu k provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze. Dodatkem je dále upravena podpora Města Žďár nad Sázavou, která bude zahrnovat i provoz Muzea nové generace.
Návrh řešení Vzhledem ke změně provozovatele stálé expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze, která významným způsobem podporuje zájem veřejnosti o kulturní dědictví regionu, a dále s ohledem na rozšiřující se turistickou nabídku v areálu Zámku Žďár nad Sázavou v podobě nově otevřeného interpretačního centra Muzea nové generace, které společně vytvářejí ucelený prostor s výrazným kulturním a společenským dopadem, navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze dle materiálu RK-32-2015-17, př. 4.
Návrh na uzavření dodatku memoranda byl projednán s RNDr. Marií Kružíkovou, radní kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a má její podporu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne 7. května 2009, dle materiálu RK-32-2015-17, př. 4.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz