Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-08

RK-32-2015-08.doc  RK-32-2015-08pr01.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-32-2015-08
NázevVěcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ), obdržela od společnosti Chiesi CZ s.r.o. návrh smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru - publikace Klinische Pneumologie v celkové hodnotě 5 000 Kč. Návrh darovací smlouvy je obsažen v materiálu RK-32-2015-08, př. 1.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytnutí věcného daru.
Návrh řešení Věcný dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí věcného daru dle materiálu RK-32-2015-08, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2015-08, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 6. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz