Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-03

RK-32-2015-03.doc  RK-32-2015-03pr01.pdf  RK-32-2015-03pr02.pdf  RK-32-2015-03pr03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-32-2015-03
NázevSponzorské příspěvky a peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ), obdržela nabídku sponzorských příspěvků ve výši 150 000 Kč od společnosti ŽĎAS, a.s. za účelem zakoupení sanitního vozu a artroskopické věže. Smlouvy o sponzorování jsou obsaženy v materiálech RK-32-2015-03, př. 1 a RK-32-2015-03, př. 2.
Dále nemocnice obdržela nabídku peněžního daru ve výši 107 000 Kč od spolku Žijeme Žďárem pro potřeby pediatrického oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-32-2015-03, př. 3.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.
Návrh řešení Sponzorské příspěvky a peněžní dar jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Pořízení sanitního vozu a artroskopické věže bylo schváleno usnesením č. 1705/28/2015/RK. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smluv dle materiálů RK-32-2015-03, př. 1, RK-32-2015-03, př. 2
a RK-32-2015-03, př. 3.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením sponzorských smluv a darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-32-2015-03, př. 1, RK-32-2015-03, př. 2
a RK-32-2015-03, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 6. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz