Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-50upr1

RK-31-2015-50upr1.doc  RK-31-2015-50upr1pr02upr1.doc
Číslo materiálu50upr1
Číslo jednacíRK-31-2015-50upr1
NázevDodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu Porta culturae
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené za účelem realizace projektu Porta culturae předloženého v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0048/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 rozhodlo uzavřít Smlouvu o půjčce s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu Porta culturae v celkové výši 13 000 000 Kč na dobu určitou do 31. 12. 2015, kdy měl být projekt vypořádán i po finanční stránce (uvedeno v materiálu RK-31-2015-50, př. 3).
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, projekt realizačně ukončilo v termínu do 22. 8. 2014.
Z důvodu řádného ukončení své části projektu po administrativní stránce muzeum předpokládalo provedení vyúčtování do konce roku 2015. Protože k uzavření projektu ze strany řídícího orgánu nedošlo, žádá muzeum o prodloužení termínu vrácení půjčky do 31. 12. 2016 dle materiálu RK-31-2015-50, př. 1.
Celkem byla na realizaci projektu vyplacena částka 12 500 000 Kč.
Dosud Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace splatilo částku 7 888 914,93 Kč a zbývá tedy uhradit částku 4 611 085,07 Kč. Předpokládaná návratnost financí je do konce roku 2016.
Návrh řešení Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, splnilo všechny podmínky, které byly stanoveny orgány přeshraničního programu pro úspěšné čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů. Z důvodu zdržení rakouských kontrolních orgánů při kontrole rakouské části projektu nebude muzeum schopné uhradit zbývající část půjčky v termínu do 31. 12. 2015.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-31-2015-50, př. 2upr1 a prodloužit termín vrácení půjčky do 31. 12. 2016.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu
RK-31-2015-50, př. 2upr1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz