Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-52

RK-31-2015-52.doc  RK-31-2015-52pr01.doc  RK-31-2015-52pr02.doc  RK-31-2015-52pr03.doc  RK-31-2015-52pr04.doc  RK-31-2015-52pr05.doc  RK-31-2015-52pr06.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-31-2015-52
NázevAktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče.
Zastupitelstvo kraje schválilo dne 12. 11. 2013 usnesením č. 0498/06/2013/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina , dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0608/07/2011/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina a dne 18. 11. 2014 usnesením č. 0521/06/2014/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina (dále jen zásady ). V únoru letošního roku nabyla účinnosti novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která přinesla několik podstatných změn do systému poskytování dotací v rámci územních samospráv (zveřejnění zásad, termíny pro podávání žádostí, náležitosti zásad i žádostí o poskytnutí dotací). Z těchto důvodů je nutné stávající zásady včetně formuláře žádosti, závěrečné zprávy a vyúčtování a vzorové smlouvy o poskytnutí dotace upravit tak, aby byly v souladu s platnou legislativou. Aktualizace zásad jsou obsaženy v materiálu RK-31-2015-52, př. 4, př. 5 a př. 6 (materiály ve změnovém režimu). Samotný základ zásad a systém přidělování dotací se nemění.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit:
1. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-31-2015-52, př. 1;
2. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu
RK-31-2015-52, př. 2;
3. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-31-2015-52, př. 3.
StanoviskaKomise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů projednala a usnesením č. 06/04/2015/Kkcrvv, 07/04/2015/Kkcrvv a 08/04/2015/Kkcrvv doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit výše uvedené zásady.

Legislativní výbor zastupitelstva kraje projednal a usnesením č. 14/08/2015/LV doporučuje zastupitelstvu kraje schválit výše uvedené zásady.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-31-2015-52, př. 1;
* Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu
RK-31-2015-52, př. 2;
* Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-31-2015-52, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz