Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-48

RK-31-2015-48.doc  RK-31-2015-48pr01.pdf
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-31-2015-48
NázevPropagace technického vzdělávání
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší podporu technického vzdělávání.
Průmyslové a stavební podniky v kraji dlouhodobě avizují zájem o zvýšení počtu kvalifikovaných odborníků a řemeslníků pro technické profese. Kraj v této oblasti v posledních letech učinil řadu aktivit, mnohé z nich společně s firmami. Jednou z nich je i posilování motivace k volbě technických oborů středních škol absolventy základních škol. Na podporu propagace technických oborů vznikla brožura Technické fórum.
OŠMS v této oblasti zahájilo řadu opatření. V souladu s nimi odbor připravil obsah a grafický návrh propagačního materiálu ve formě omalovánek pro děti ze základních škol. Bylo rozhodnuto, že omalovánky budou mimo jiné součástí kufříků pro žákyně a žáky prvních ročníků.
Návrh řešení Kraj vysočina bude v letošním roce prezentovat aktivity kraje na festivalech vzdělávání v jednotlivých okresech. Po zvážení je navrženo doplnit nabízené materiály i o specializovanou brožuru Technické fórum. Brožuru budou rovněž nabízet technické střední školy na svých dnech otevřených dveří.
S ohledem na termíny festivalů bylo nutné dodat brožury bezodkladně, a to v termínech 15. 10. a 21. 10. 2015. Z tohoto důvodu byla 13. 10 2015 zadána zakázka malého rozsahu rozhodnutím zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu (viz materiál
RK-31-2015-48, př. 1). Finanční prostředky na úhradu služeb spojených s vydáním propagačního materiálu jsou v kapitole Školství, mládeže a sportu.
OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle čl. 7 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 22. 7. 2014 č. 06/14.
StanoviskaOdbor analýz a podpory řízení: nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle materiálu
RK-31-2015-48, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz