Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-43

RK-31-2015-43.doc  RK-31-2015-43pr01.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-31-2015-43
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Bike Events, s.r.o. o finanční dotaci ve výši 7 000 000 Kč na závod mistrovství světa horských kol v MTB XC. Tato akce pořádaná v Novém Městě na Moravě ve Vysočina Areně v termínu 29. 6. - 3. 7. 2016 je první cyklistické mistrovství světa konané na území ČR v olympijské disciplíně XC v kategoriích: muži elite, ženy elite, muži U23, ženy U23, junioři, juniorky a závod MS XCE. Mistrovství světa UCI MTB XC navazuje na tradici závodů Světového poháru konaného organizátory ve Vysočina Areně a podporovaného Krajem Vysočina v uplynulých letech.
Součástí MS je bohatý doprovodný program, jehož součástí jsou v době konání každodenní cyklistické závody pro amatéry a děti.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Bike Events, s. r. o., se sídlem Železné 32, 666 01 Tišnov IČO: 26954397, finanční dotaci ve výši 7 000 000 Kč na pořádání UCI 2016 MTB XC World Championship. Danou dotaci poskytnout pořadateli ve dvou splátkách. V roce 2015 v maximální výši 2 000 000 Kč a v roce konání MS 2016 poskytnout částku k dočerpání dotace do celkové výše 7 000 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou na rok 2015 rozpočtovány prostředky na poskytnutí dotace, OŠMS navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu o částku 2 000 000 Kč a současně snížena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku.
Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 12. 10. 2015 činí 73 947 tis. Kč. Část dotace ve výši 5 000 tis. Kč, která bude vyplacena v roce 2016, je zahrnuta v návrhu rozpočtu kraje na rok 2016, v kapitole Školství, mládeže a sportu.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01441.0001.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 7 000 000 Kč Bike Events s.r.o., se sídlem Železné 32, 666 01 Tišnov, IČO: 26954397;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2015-43, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 10. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz