Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-36

RK-31-2015-36.doc  RK-31-2015-36pr01.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-31-2015-36
NázevSlučování základních škol - změny ve školském rejstříku
Zpracoval J. Hadravová, Z. Hloušková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá návrh na sloučení základních škol (dále také ZŠ ) zřizovaných krajem.
Usnesením 1240/21/2015/RK vzala rada kraje na vědomí vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Humpolec, Husova 391, ke dni 31. 12. 2015. Odbor školství, mládeže a sportu řešil následující varianty další činnosti Základní školy Humpolec, Husova 391:
* převést zřizovatelskou funkci Základní školy Humpolec, Husova 391 na město Humpolec;
* Základní školu Humpolec, Husova 391 sloučit se Základní školou Pelhřimov, Komenského 1326, přičemž ZŠ Humpolec bude odloučeným pracovištěm ZŠ Pelhřimov;
* Základní školu Humpolec, Husova 391 ponechat samostatnou organizací a vyhlásit konkurs na ředitelku/ředitele školy.
Proběhla jednání s městem Humpolec. Město Humpolec nemá v současné době zájem o převzetí zřizovatelské funkce k Základní škole Humpolec, Husova 391. S ohledem na demografický pokles a s tím související omezení finančních zdrojů pro malé organizace a v návaznosti na zjištění odboru kontroly, který v posledních letech zjistil pochybení při kontrolní činnosti příspěvkových organizací při používání veřejných prostředků zejména u malých organizací, OŠMS navrhuje sloučení Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 a Základní školy Humpolec, Husova 391 s účinností od 1. 1. 2016 dle materiálu
RK-31-2015-36, př. 1.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o sloučení Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 a Základní školy Humpolec, Husova 391 dnem 1. 1. 2016 dle materiálu RK-31-2015-36, př. 1.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout sloučit Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326 a Základní školu Humpolec, Husova 391 dnem 1. 1. 2016 dle materiálu RK-31-2015-36, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz