Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-24

RK-31-2015-24.doc  RK-31-2015-24pr01.doc  RK-31-2015-24pr02.doc  RK-31-2015-24pr03.doc  RK-31-2015-24pr04.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-31-2015-24
NázevVeřejné zakázky na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek , II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, úsek č. 2 , II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022 a II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV rámci investičních akcí, s předpokládaným poskytnutím podpory z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2016, jsou připravovány veřejné zakázky na stavební práce pro akce:
II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, 2. úsek
II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022
II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
S ohledem na výši předpokládaných hodnot jednotlivých veřejných zakázek, přesahující u každé z uvedených 50 000 000 bez DPH, je třeba na jednotlivé zakázky nahlížet jako na významné veřejné zakázky ve smyslu § 16b zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Dle ust. § 156 odst. 5 zákona je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení významné veřejné zakázky schválení Odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem kraje. Ustanovení § 156 odst. 1 zákona ukládá zadavateli povinnost vypracovat a následně na profilu zadavatele uveřejnit Odůvodnění veřejné zakázky obsahující popis účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele a stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele. Odůvodnění veřejných zakázek, vypracované v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky je obsaženo v materiálech RK-31-2015-24, př. 1, RK-31-2015-24, př. 2, RK-31-2015-24, př. 3. a RK-31-2015-24, př. 4.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na významné veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole, 1. Úsek , II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, 2. Úsek , II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022 a II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část schválit Odůvodnění veřejných zakázek v rozsahu materiálů RK-31-2015-24, př. 1, RK-31-2015-24, př. 2, RK-31-2015-24, př. 3. a RK-31-2015-24, př. 4.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejných zakázek II/388 Bobrová - Zvole, 1. Úsek , II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, 2. Úsek , II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022 a II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část v rozsahu materiálů RK-31-2015-24, př. 1,
RK-31-2015-24, př. 2, RK-31-2015-24, př. 3 a RK-31-2015-24, př. 4.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz