Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-22

RK-31-2015-22.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-31-2015-22
NázevNávrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
Zpracoval R. Opatová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV ) na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 6. 10. 2015 byla na zvláštní účet projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 připsána dotace z ROP JV ve výši 17 048 968,70 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace na zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 ve výši 17 048 968,70 Kč, dotace bude použita na financování závěrečné etapy projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 17 048 968,70 Kč, které byly připsány na zvláštní účet projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 17 048 968,70 Kč;
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz