Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-21

RK-31-2015-21.doc  RK-31-2015-21pr01.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-31-2015-21
NázevNávrh na zařazení nové akce Gymnázium Havlíčkův Brod - výstavba hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu.
Gymnázium Havlíčkův Brod užívá budovy v centru města. Na jižní straně od budov gymnázia je pozemek v současné době ve stavu, který neumožňuje jeho praktické využití pro potřeby výuky tělesné výchovy. Pozemek je vhodný pro zřízení venkovního sportoviště pro zajištění výuky tělesné výchovy při vhodných klimatických podmínkách. Na zřízení venkovního hřiště byla školou zpracována studie. Při redukovaném rozsahu studie na zřízení sportovišť je možné odhadovat investiční výdaje ve výši cca 5 mil. Kč včetně DPH. Jednalo by se o hřiště pro kolektivní sporty s umělým povrchem, rozběhovou dráhou a doskočištěm a nezbytné související venkovní úpravy (oplocení, zpevněné plochy a vsakovaní povrchových vod.
Návrh řešení OM navrhuje zařadit novou akci Gymnázium Havlíčkův Brod - výstavba hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství. Zařazení akce do rozpočtu umožní zahájit projektovou přípravu a ověřit předpokládané náklady stavby. Výdaje na akci v rozsahu projektové přípravy budou finančně kryty změnou rozpisu rozpočtu v rámci akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 - Školství. Výdaje na realizaci předpokládanou v roce 2016 OM zařadí do návrhu rozpočtu kraje pro rok 2016.
StanoviskaOdbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Odbor školství, mládeže a sportu: Stanovisko bude předložena na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Gymnázium Havlíčkův Brod - výstavba hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 30. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz