Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-72

RK-27-2015-72.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-27-2015-72
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Zpracoval H. Hošková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 24. 6. 2015 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o šicí stroj JUKI dírkovací, rok pořízení 1994, inventární číslo DHM 123, pořizovací cena 157 916,70 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Šicí stoj byl využíván pro textilní obory, které se již na škole dlouhodobě nevyučují. Je funkční, ale pro školu nepotřebný. Na webových stránkách Kraje Vysočina a prostřednictvím portálu PO byl nabídnut od 24. 6. 2015. Během 14 dnů o něj neprojevila zájem žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina. Škola navrhuje šicí stroj odprodat za nejvyšší nabídkovou cenu a v případě nezájmu o koupi jeho ekologickou likvidaci.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením šicího stroje JUKI dírkovacího, rok pořízení 1994, inventární číslo DHM 123, pořizovací cena 157 916,70 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod dle materiálu
RK-27-2015-72.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
Termín 30. 4. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz