Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-66

RK-27-2015-66.doc  RK-27-2015-66pr01.pdf
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-27-2015-66
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - změna závazných ukazatelů
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov (dále jen škola ) o navýšení příspěvku na provoz o 153 000 Kč.
Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 25. 6. 2013 č. 0308/04/2013/ZK bylo rozhodnuto sloučit ke dni 1. 7. 2014 Gymnázium Pelhřimov s Obchodní akademií Pelhřimov. Ve spolupráci s odborem informatiky krajského úřadu bylo v roce 2014 realizováno propojení obou budov optickým vláknem v rámci metropolitní sítě ROWANet. Škola má nyní možnost využít topný kanál mezi budovou gymnázia a obchodní akademie k zabezpečení přímého datového propojení obou budov optickým a metalickým kabelem, kabelem pro dálkový odečet spotřeb tepelné energie a propojení telefonních ústředen. Náklady na propojení obou budov jsou vyčísleny na 153 000 Kč a jsou uvedeny v příloze k žádosti školy (materiál
RK-27-2015-66, př. 1). Finanční prostředky na úhradu výše uvedených nákladů nejsou zahrnuty v závazném ukazateli Příspěvek na provoz na rok 2015, a proto Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov žádá svého zřizovatele o jeho navýšení o částku 153 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 153 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 153 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 153 000 Kč na úhradu nákladů na propojení budov gymnázia a obchodní akademie.
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 9. 9. 2015 činí 21 619 tis. Kč.

Majetkový odbor souhlasí s předloženým materiálem.

Odbor informatiky souhlasí s navrženým usnesením. Podpora byla zaevidována v systému eDotace - O01426
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 153 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 153 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 6250009 o částku 153 000 Kč na úhradu nákladů na propojení budov gymnázia a obchodní akademie.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
Termín prosinec 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz