Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-64

RK-27-2015-64.doc  RK-27-2015-64pr01.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-27-2015-64
NázevZměny ve zřizovací listině
Zpracoval J. Hadravová, Z. Hloušková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuObsahem materiálu je stanovení zkráceného názvu příspěvkové organizace a změna doplňkové činnosti.
Ředitel příspěvkové organizace s názvem Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42 požádal o zápis zkráceného názvu školy do zřizovací listiny a rozšíření vymezení doplňkové činnosti o Velkoobchod a maloobchod (obor č. 48) , Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling (obor č. 67) , Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72) , a Provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí (obor č. 73) . Jedná se živnosti volné. V rámci doplňkové činnosti budou v budově školy prováděny různé akce zaměřené na vzdělávání, modeling a různé kulturní aktivity. Cílem školy je motivace pro žáky, využití praktických výstupů v praxi, zlepšení image školy, motivace pro učitele a využití jejich dovedností a zkušeností, finanční přínos pro školu. Aby mohla příspěvková organizace tyto nové činnosti vykovávat, musí je mít zapsány ve zřizovací listině. Předpokládané výnosy z doplňkové činnosti budou činit cca 130 tis. Kč ročně a přinesou zisk cca 80 tis. Kč ročně.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-27-2015-64, př. 1.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-27-2015-64, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz