Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-62

RK-27-2015-62.doc  RK-27-2015-62pr01.doc  RK-27-2015-62pr02.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-27-2015-62
NázevZadávací řízení na veřejnou zakázku Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina
Zpracoval V. Kotrbová, J. Merunková
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina dlouhodobě komunikuje se zástupci včelařů v Kraji Vysočina, z těchto jednání vyplynula mimo jiné potřeba včelařů, provést vyšetření včelstev na mor včelího plodu.
Mor včelího plodu způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je znalost zdravotního stavu včel. Ke znalosti zdravotního stavu včelstev přispěje i vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina. Vzorky měli na rozbor moru včelího plodu budou odebírány koncem roku 2015, v závislosti na počasí a lidském faktoru může odběr vzorků být uskutečněn i počátkem roku 2016.
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OŽPZ ) ve spolupráci s Odborem analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ) připravil vypsání veřejné zakázky podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 s názvem Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina. Zadávací dokumentaci tvoří materiál RK-27-2015-62, př. 1.
Návrh řešení OŽPZ navrhuje Radě Kraje Vysočina vyhlásit veřejnou zakázku podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce je obsahem materiálu RK-27-2015-62, př. 1, návrh na jmenování hodnotící komise je obsahem materiálu RK-27-2015-62, př. 2. Termín pro podání nabídek bude stanoven v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14
OŽPZ navrhuje Radě Kraje Vysočina:
- rozhodnout o zahájení a způsobu zadání veřejné zakázky Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2015-62, př. 1 a jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-27-2015-62, př. 2,
- uložit Odboru životního prostředí a zemědělství a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky na služby,
- schválit finanční závazek pro rok 2016 v celkové výši 1 500 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že výsledky veřejné zakázky budou sloužit třetím osobám - včelařům na území Kraje Vysočina, je rozhodnutí o způsobu výběru dodavatele předkládáno radě kraje. Na základě metodiky zpracování vyšetření včelího moru v Kraji Vysočina vítězným uchazečem bude navazovat notifikace poskytování podpory včelařům v orgánech EU.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o zahájení a způsobu zadání veřejné zakázky Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu
RK-27-2015-62, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-27-2015-62, př. 2;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky na služby;
schvaluje
finanční závazek pro rok 2016 v celkové výši 1 500 tis. Kč.
Odpovědnost OŽPZ, OAPŘ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz