Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-55

RK-27-2015-55.doc  RK-27-2015-55pr01.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-27-2015-55
NázevSouhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním.
Ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2015-55, př. 1. Jedná se o výpůjčku 43 sbírkových předmětů, a to dermoplastických a entomologických preparátů a modelů, které byly původně součástí expozice Chráněná území Třebíčska v budově zámku. Tato expozice byla zrušena v souvislosti s realizací projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic a tyto předměty byly vystaveny v budově základní školy, kde jsou využívány nejen k účelu výstavnímu, ale i vzdělávacímu.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2015-55, př. 1, a to na dobu určitou do 15. 9. 2020.
Výpůjčka sbírkových předmětů je v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, ve které je mimo jiné v předmětu činnosti uvedeno, že organizace vypůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2015-55, př. 1, a to na dobu určitou do 15. 9. 2020.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz