Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-53

RK-27-2015-53.doc  RK-27-2015-53pr01.pdf  RK-27-2015-53pr02.pdf
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-27-2015-53
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního daru na muzejní činnost na zámku ve Světlé nad Sázavou
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh na poskytnutí daru na muzejní činnost na zámku ve Světlé nad Sázavou.
Ing. Helena Degerme, jednatelka obchodní společnosti Zámek Světlá s.r.o., se obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na podporu muzejní činnosti na zámku ve Světlé nad Sázavou. Bližší informace jsou uvedeny v žádosti o podporu, viz materiál RK-27-2015-53, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání s RNDr. Marií Kružíkovou, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje poskytnout Zámku Světlá s.r.o. finanční dar ve výši 50 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s muzejní činností na zámku ve Světlé nad Sázavou a schválit provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura.
Stávající majitelé zámek zakoupili v r. 2013 a již v červnu 2014 zpřístupnili první prohlídkový okruh Expozice historického evropského skla. Mezitím pokračovali v postupné rekonstrukci zámeckých prostor a letos v červnu byl široké veřejnosti otevřen nový prohlídkový okruh Expozice historických hodin a zbraní, obrazů a soch. Tento je tvořen třemi expozicemi, které vkusně prezentují cenné sbírkové předměty. Vedle muzejní činnosti společnost pořádá řadu kulturních aktivit, např. kamenosochařské sympozium, Trčkovské slavnosti na zámku ve Světlé, koncerty Základní umělecké školy ve Světlé nad Sázavou v zámeckém rytířském sále, vánoční dílničky a další akce. Zámek ve Světlé nad Sázavou se stává kulturním centrem nejenom města, ale i širokého okolí. Bohatý kulturní program přispívá k propagaci Vysočiny a ke zvýšení turistické atraktivity regionu.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 7. 9. 2015 činí 21 619 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01401.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar Zámku Světlá s.r.o., Fráni Šrámka 2340/35, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 27209601, ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-27-2015-53, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií o částku 50 000 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 50 000 Kč.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz