Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-49

RK-27-2015-49.doc  RK-27-2015-49pr01.pdf  RK-27-2015-49pr02.pdf  RK-27-2015-49pr03.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-27-2015-49
NázevFond Vysočiny - projekt FV00860.0001
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2014.
V rámci tohoto grantového programu byla přiznána Jitce Křivánkové, Jihlava, Dominikánská 7 (dále jen příjemce ) dotace ve výši 100 000 Kč na projekt Revitalizace objektu Dominikánská 1329/7 ). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina měl být projekt dokončen do 31. 10. 2015 (smlouva je obsahem materiálu RK-27-2015-49, př. 1).
Dne 24. 8. 2015 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2016. Tato žádost je obsahem materiálu
RK-27-2015-49, př. 2.
Návrh řešení Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00860.0001 dle materiálu RK-27-2015-49, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění.
StanoviskaORR souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00860.0001 dle materiálu
RK-27-2015-49, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz