Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-48

RK-27-2015-48.doc  RK-27-2015-48pr01.pdf  RK-27-2015-48pr02.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-27-2015-48
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
Zpracoval E. Vaňková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se, stejně jako v minulém roce, obrátila společnost SKI SNOWPARK a.s., Nové Město na Moravě s žádostí o dotaci na aktivitu v oblasti podpory cestovního ruchu na Vysočině. Konkrétně se jedná o pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě v ČR - vysílání záběrů z panoramatické kamery umístěné v lyžařském areálu na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě v zimní sezoně 2015/2016. SKI SNOWPARK a.s., Nové Město na Moravě tuto propagaci realizuje již pět sezón. Jedná se o jediné místo na Vysočině, které je v pořadu Panorama každý den na ČT Sport vysíláno (4,8 mil. diváků za sezonu). Panoramatický záběr z Harusova kopce v Novém Městě na Moravě informuje o aktuálních sněhových podmínkách, počasí a je doplněn o aktuální informace z Vysočina Arény, např. úpravě běžeckých tras, či pozvání na pořádané akce. Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu RK-27-2015-48, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a vzhledem k tomu, že výše uvedenou akci není možné podpořit systémovým způsobem podpory (např. z Fondu Vysočiny) navrhuje radě kraje poskytnout společnosti SKI SNOWPARK, a. s., Malá 153, 592 31 Nově Město na Moravě, IČO: 26933977 dotaci ve výši 100 000 Kč na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR. Finanční krytí bude zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje podporu této aktivity a vnímá ji jako vhodnou doplňkovou podporu rozvoje cestovního ruchu na Vysočině.

Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 7. 9. 2015 činí 21 619 tis. Kč.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O01152
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK, a. s., Malá 153, 592 31 Nově Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-27-2015-48, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2015-48, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 30. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz