Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-42

RK-27-2015-42.doc  RK-27-2015-42pr01.doc  RK-27-2015-42pr02.doc  RK-27-2015-42pr03.doc  RK-27-2015-42pr04.doc  RK-27-2015-42pr05.doc  RK-27-2015-42pr06.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-27-2015-42
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2016
Zpracoval D. Buřičová, V. Kotrbová, M. Hadrava. K. Lisa
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz