Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-36

RK-27-2015-36.doc  RK-27-2015-36pr01.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-27-2015-36
NázevRozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJde o rozhodnutí o vrácení části dotace a schválení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, související s vratkou části dotace projektu II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov , reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00906, ve výši 318 499,37 Kč dle materiálu RK-27-2015-36, př. 1.
Dne 7. 9. 2015 byly Kraji Vysočina doručeny z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR ) Informace o porušení podmínek poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2015-36, př. 1. Obsahem je informace, že na základě administrativní kontroly bylo pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konstatováno porušení podmínek poskytnutí dotace (čl. I odst. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod). Na úhradu částky je Kraji Vysočina dána lhůta 30 dnů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uhradit částku 318 499,37 Kč z důvodů uvedených v materiálu
RK-27-2015-36, př. 1 a schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov související s vratkou části dotace ve výši 318 499,37 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-27-2015-36, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu rozpočtového opatření.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uhradit částku 318 499,37 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-27-2015-36, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov, související s vratkou části dotace ve výši 318 499,37 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-27-2015-36, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 6. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz