Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-34

RK-27-2015-34.doc  RK-27-2015-34pr01.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-27-2015-34
NázevRozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec .
Rada kraje usnesením č. 0742/13/2015/RK ze dne 21. 4. 2015 schválila předložení žádosti o poskytnutí podpory do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec .
Návrh řešení Výbor Regionální rady dne 23. 6. 2015 rozhodl usnesením č. ÚRR 53/12-2 o poskytnutí dotace na realizaci projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec (registrační číslo CZ.1.11/1.1.00/40.01706).
Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec dle materiálu RK-27-2015-34, př. 1, jako předpoklad budoucího čerpání dotace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec dle materiálu RK-27-2015-34, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 23. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz