Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-16

RK-27-2015-16.doc  RK-27-2015-16pr01.pdf  RK-27-2015-16pr02.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-27-2015-16
NázevVěcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ), obdržela od společnosti Alliance Healthcare s.r.o. návrh smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru - léčivý přípravek Concor Cor 2,5 mg v počtu 120 ks balení v celkové hodnotě 7 887 Kč k výkonu hlavní činnosti nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu
RK-27-2015-16, př. 1.
Dále nemocnice obdržela od společnosti B. Braun Medical s.r.o. návrh smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí věcných darů - 2 ks lineárního dávkovače Perfusor Compact a 1 ks napájecího zdroje POWER SUPPLY PS v celkové hodnotě 70 301 Kč za účelem zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-27-2015-16, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí věcných darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv.
Návrh řešení Věcné dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-27-2015-16, př. 1 a RK-27-2015-16, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2015-16, př. 1 a RK-27-2015-16, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 25. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz