Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-14

RK-27-2015-14.doc  RK-27-2015-14pr01.doc  RK-27-2015-14pr02.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-27-2015-14
NázevOdměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dvořáková, J. Dočkalová
Předkládá S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0375/08/2015/RK schválila rada kraje systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen nemocnice ) a ředitelky Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, (dále jen ZZS KV ) na rok 2015. Součástí systému odměňování byly mj. osobní cíle (úkoly) pro jednotlivé ředitelky/ředitele.
Osobní úkoly byly ředitelkám/ředitelům nemocnic stanoveny čtyři a ředitelce ZZS KV tři. Prvním úkolem pro ředitelky/ředitele nemocnic a ZZS KV s termínem splnění do 31. 3. 2015 bylo předložit: Komplexní rozbor zdravotnických služeb poskytovaných v nemocnicích v Kraji Vysočina . Jednalo se o společný úkol, jehož detailní struktura byla zadaná hejtmanem kraje. Výstup a realizace měla vést ke zvýšení efektivity a kvality péče při smysluplné restrukturalizaci, optimalizaci nákladů při využití všech dostupných kapacit a plánování jejich dalšího rozvoje. V rámci materiálu měla být řešena také spolupráce, rozvoj komunikace a činnost ZZS KV ve vazbě na terén a nemocnice.
Vzhledem k náročnosti a závažnosti řešení prvního úkolu bylo na společné poradě ředitelů a vedení kraje dne 21. 4. 2015 domluveno posunutí termínu pro konečné zpracování a předložení prvního úkolu, a to do 30. 6. 2015.
V příloze RK-27-2015-14, př. 1 je uveden úkol zpracovaný ředitelkami/řediteli nemocnic a ZZS KV.
Návrh řešení Při vyhodnocování prvního úkolu bylo posuzováno, zda úkol odpovídá zadané struktuře, obsahová úroveň, kvalita zpracování, dodržení termínu pro zpracování a přínos pro další řízení a rozvoj zdravotnictví v kraji. Splnění úkolu bylo konzultováno s gesčním radním.
Odbor zdravotnictví a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje poskytnout v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic a ředitelce ZZS KV dle materiálu
RK-27-2015-14, př. 2. Odměny budou vyplaceny z vlastních zdrojů organizací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-27-2015-14, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz