Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-08

RK-27-2015-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-27-2015-08
NázevNávrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podala ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku.
Ředitelka příspěvkové organizace písemně rozhodla o nepotřebném hmotném majetku:
* Marisa el. vakový zvedák, inventární číslo 66, rok pořízení 2000, pořizovací cena 116 985,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč,
* žehlící stůl s žehličkou, inventární číslo 86, rok pořízení 2004, pořizovací cena 108 141,20,- Kč, zůstatková cena 16 690,20,- Kč,
* dezinfektor MEIKO, inventární číslo 89, rok pořízení 2005, pořizovací cena 229 000,- Kč, zůstatková cena 52 170,- Kč,
* myčka podložních mís, inventární číslo 91, rok pořízení 2007, pořizovací cena 194 617,50,- zůstatková cena 76 751,50,- Kč.
Vzhledem k celkové transformaci zařízení je již uvedený majetek pro danou příspěvkovou organizaci nepotřebný. O nepotřebný hmotný majetek projevily zájem jiné příspěvkové organizace Kraje Vysočina, a to Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace a Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Domova bez zámku na uvedené příspěvkové organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s bezúplatným převodem el. vakového zvedáku Marisa, inventární číslo 66, rok pořízení 2000, pořizovací cena 116 985,00,- Kč, zůstatková cena 0,00,- Kč, Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci;
* s bezúplatným převodem žehlícího stolu s žehličkou, inventární číslo 86, rok pořízení 2004, pořizovací cena 108 141,20,- Kč, zůstatková cena 16 690,20,- Kč, Domovu ve Věži, příspěvkové organizaci;
* s bezúplatným převodem dezinfektoru MEIKO, inventární číslo 89, rok pořízení 2005, pořizovací cena 229 000,00,- Kč, zůstatková cena 52 170,00,- Kč a myčky podložních mís, inventární číslo 91, rok pořízení 2007, pořizovací cena 194 617,50,-Kč, zůstatková cena 76 751,50,- Kč Domovu pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, ředitel Domova ve Věži, příspěvkové organizace, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
Termín 2015- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz