Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-38

RK-26-2015-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-26-2015-38
NázevZastoupení Kraje Vysočina v Nadačním fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zastoupení kraje v orgánech Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina (dále také NF ).
Krajský fotbalový svaz Vysočina na základě předběžných jednání představitelů Fotbalové Asociace ČR, Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlava připravuje registraci NF. Předseda NF nabídl kraji místo člena ve správní radě nadačního fondu. Dle statutu bude mít správní rada 5 členů, předseda je zástupce Fotbalové asociace ČR, místopředseda zástupce Krajského fotbalového svazu Vysočina. Funkční období je 5 let, pozice je bezplatná, zasedání nejméně 1 x měsíčně. Členy správní rady jmenuje zakladatel a tím je Krajský fotbalový svaz Vysočina, IČ 70933120, se sídlem E. Rošického 6, Jihlava, 586 01.
Návrh řešení OŠMS předkládá k projednání dvě alternativy:
A. Zástupce kraje se bude pravidelně účastnit jednání správní rady NF v pozici pozorovatele na základě pozvánky předsedy správní rady. V případě potřeby může pozorovatel po projednání s předsedou správní rady přizvat k jednání i další zástupce kraje.
B. Zástupce kraje bude členem správní rady NF. Rada kraje navrhne zakladateli NF člena správní rady ke jmenování.
Pro tyto dvě alternativy jsou připraveny 2 varianty usnesení.
Obě alternativy byly projednání s panem Bursou (zástupce Fotbalové asociace ČR, který vznik fotbalové akademie organizuje) a ten s nimi souhlasí. OŠMS na základě projednání s právním oddělením doporučuje postupovat dle varianty A.
StanoviskaOddPKŽÚ doporučuje přijmout usnesení dle navrhované Varianty A. Navržená varianta umožní Kraji Vysočina bezpečně kontrolovat poskytnuté finanční prostředky. Nedojde k situaci, kdy by kraj šel kontrolovat finanční prostředky, o kterých by předtím jeho zástupce ve správní radě rozhodoval.
Návrh usneseníVarinata A:
Rada kraje
pověřuje
........................... k účasti na zasedáních správní rady Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina v pozici pozorovatele.

Varinata B:
Rada kraje
navrhuje
Krajskému fotbalovému svazu Vysočina - zakladateli Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina Nadačního fondu jmenovat ........................... do pozice člena správní rady Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu.
Termín září 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz