Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-31

RK-26-2015-31.doc  RK-26-2015-31pr01.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-26-2015-31
NázevPodpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí podpory na pořádání sportovního mistrovství dle Pravidel rady kraje. Rada kraje schválila dne 17. 12. 2014 usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2014 dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0560/07/2014/ZK rozpočet kraje na rok 2015. V Rozpočtu kraje 2015 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu je uvažována částka 1 300 000 Kč na Podporu účasti a pořádání sportovních mistrovství . Aktuální stav rezervy na Podporu účasti a pořádání sportovních mistrovství činí 274 640 Kč.
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 11/14 požádal 1 organizátor mistrovství o finanční podporu v celkové výši 40 000 Kč.
Návrh řešení Žádost o poskytnutí dotace na pořádání sportovního mistrovství (viz materiál RK-26-2015-31, př. 1) splňuje podmínky stanovené Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání sportovních mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 11/14. OŠMS navrhuje radě kraje tuto žádost podpořit v celkové výši 40 000 Kč.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě kraje přísluší rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace: PR01212.0018.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 40 000 Kč na podporu pořádání MČR záchranných prací/CACT pobočnému spolku Záchranná brigáda kynologů kraje Vysočina, se sídlem Vlastkovec 2, Slavonice 378 81, IČO: 70931712;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2015-31, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz