Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-28

RK-26-2015-28.doc  RK-26-2015-28pr01.pdf  RK-26-2015-28pr02.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-26-2015-28
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - finanční dar na podporu 21. Ročníku letního tenisového TURNAJE STAROSTŮ a členů místních samospráv
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost o finanční dar na podporu letního tenisového TURNAJE STAROSTŮ. Žádost o finanční podporu na akci byla podána 6. 8. 2015 organizátorem akce Sportovním klubem Litohoř. Ve dnech 5. - 6. 9. 2015 se v Litohoři pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové uskuteční již 21. ročník této sportovně společenské akce pro členy místních samospráv. Organizátoři vzhledem k rozsáhlosti tohoto zajímavého sportovního setkání žádají o finanční a marketingovou podporu na materiální zajištění tenisového turnaje a cen pro účastníky.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout Sportovnímu klubu Litohoř, Litohoř 155, PSČ 675 46, IČO: 22680641 finanční dar ve výši 5 000 Kč na náklady spojené s organizací turnaje.
Dar bude kryt z nevyčerpaných prostředků na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (UZ 00312 Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže).
Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaEkonomický odbor: nemá připomínky.

Odbor informatiky:
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01411.0001.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Sportovnímu klubu Litohoř, Litohoř 155, PSČ 675 46, IČO: 22680641 ve výši
5 000 Kč dle materiálu RK-26-2015-28, př. 2.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz