Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-22

RK-26-2015-22.doc  RK-26-2015-22pr01.doc  RK-26-2015-22pr02.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-26-2015-22
NázevVývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuŘeditel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace se obrátil na Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s účastí muzea na 40. ročníku výstavy 100 PRESEPI , která se koná v termínu od 26. 11. 2015 do 10. 1. 2016 v centrální části Říma na náměstí Piazza del Popolo v Sale del Bramante - Basilica di S. Maria del Popolo. Jedná se o prestižní výstavu nejrůznějších betlémů pocházejících nejen z území Itálie, ale i z dalších zemí světa. K letošní již třinácté reprezentaci sbírky Kraje Vysočina byl vybrán betlém významného architekta Josefa Macholána, bližší specifikace viz materiál RK-26-2015-22, př. 1. Pojištění sbírkového předmětu při převozu hradí muzeum a v průběhu výstavy její organizátor.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace připravuje podklady k vyřízení Povolení Ministerstva kultury České republiky k vývozu sbírkového předmětu do zahraničí dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem k vývozům sbírkových předmětů do zahraničí v režimu zákona č. 122/2000 Sb. Zde je doporučeno, aby ke standardním žádostem o vývoz sbírkových předmětů ze sbírek ve vlastnictví krajů a obcí bylo přiloženo písemné vyjádření vlastníka, že byl s vývozem sbírkových předmětů v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou seznámen viz materiál
RK-26-2015-22, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje vzít na vědomí vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2015-22, př. 1, na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 26. 11. 2015 do 10. 1. 2016 (s vývozní lhůtou od 23. 11. 2015 do 12. 1. 2016).
Následně Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace podá na Ministerstvo kultury ČR Žádost o vydání povolení k vývozu podle § 11 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zajistí pojištění sbírkového předmětu při převozu.
Účast na vyhlášené římské výstavě je v souladu s plánem činnosti muzea na tento rok, a představuje jedinečnou příležitost prezentace betlému z Kraje Vysočina v průběhu vánočního období na mezinárodní výstavě. Nápadité a originální Macholánovy betlémy se těší zájmu návštěvníků, čehož je dokladem bronzová medaile pro papírový betlém prezentovaný na téže výstavě betlémů na přelomu roku 2007 a 2008.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-26-2015-22, př. 1, na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 26. 11. 2015 do 10. 1. 2016 (s vývozní lhůtou od 23. 11. 2015 do 12. 1. 2016).
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz