Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-21

RK-26-2015-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-26-2015-21
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina
Zpracoval V. Kotrbová
Předkládá H. Strnadová, D. Buřičová
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost ODSH, OAPŘ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz