Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-09

RK-26-2015-09.doc  RK-26-2015-09pr01.pdf  RK-26-2015-09pr02.xls  RK-26-2015-09pr03.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-26-2015-09
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Horolezeckému klubu Vysočiny
Zpracoval Z. Čech
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuRadek Jaroš je špičkovým českým horolezcem z Nového Města na Moravě, v současnosti hodnoceným jako nejlepší lezec v ČR. Postupně vystupuje na nejvyšší hory světa, a to zásadně bez kyslíkových přístrojů a pomoci výškových nosičů. Díky schopnostem špičkového horolezce se dostává do míst, kam se dostane jen velmi málo lidí, někdy je doslova prvním člověkem. Těmito výkony se Radek Jaroš řadí mezi nejlepší lezce ve vysokých horách. O svých expedicích pořádá pravidelné přednášky, besedy, výstavy a prezentace mj. i ve školách a školských zařízeních a dokáže tak mnoho mladých lidí nadchnout a motivovat ke správnému rozvoji. Radek Jaroš je hrdý patriot Vysočiny a náležitě ji také propaguje v celosvětovém měřítku. Je též držitelem nejvyššího ocenění Kraje Vysočina - skleněné medaile. V roce 2014 Radek Jaroš zdolal poslední ze 14 osmitisícových vrcholů světa a patři mezi pouhých 15 lidí na světě, kteří tohoto významného úspěchu dosáhli.
Radek Jaroš, jako předseda Horolezeckého klubu Vysočiny, se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o podporu připravované expedice s názvem Koruna světa a na zakončení projektu Koruna Himálaje. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-26-2015-09, př. 1. V současné chvíli Radek Jaroš dokončuje aktivity spojené s projektem Koruna Himálaje (vydání knihy K2, dokončení celovečerního dokumentárního filmu) a zároveň připravuje nový projekt Koruna světa (zdolání nejvyšších hor všech světadílů).
Návrh řešení Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje úspěšné reprezentanty kraje ve všech oblastech. Horolezectví je ovšem odvětvím, které stojí mimo všechny obvyklé kategorie, nemá svá mistrovství, není obvyklým způsobem měřitelné. Nemá proto nárok na podporu z různých grantů nebo systémových podpor na pořádání či účast na sportovních mistrovstvích nebo podporu mládeže spadající pod kapitolu OŠMS.
Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-26-2015-09, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byl Horolezeckému klubu Vysočiny, Nečasova 584, Nové Město na Moravě, IČ: 65759991, poskytnut dar ve výši 100 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s dokončením projektu Koruna Himálaje a přípravou projektu Koruna světa. Finanční krytí bude zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaEkonomický odbor Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 26. 8. 2015 činí 21 769 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O01294.0011
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč Horolezeckému klubu Vysočiny, Nečasova 584, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 65759991 dle materiálu RK-26-2015-09, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz