Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-06

RK-26-2015-06.doc  RK-26-2015-06pr01.doc  RK-26-2015-06pr02.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-26-2015-06
NázevVyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2014/2015 a příprava ročníku 2015/2016
Zpracoval T. Halačka
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuCílem projektu První pomoc do škol je poskytnout mladým lidem v Kraji Vysočina kvalitní výuku laické zdravotnické první pomoci s důrazem na praktickou přípravu. Ve školním roce 2014/2015 proběhl již jedenáctý ročník projektu. Výuka probíhala ve dvou věkových kategoriích - čtrnáctiletí a sedmnáctiletí.
Do projektu se přihlásilo celkem 194 škol z celého území kraje, proběhlo 404 výukových kursů a proškoleno bylo 8 658 žáků a studentů. V tomto školním roce výuku absolvovala téměř celá populace čtrnáctiletých (98,5 %) a 86,7 % sedmnáctiletých v Kraji Vysočina. Za jedenáct ročníků projektu bylo celkem proškoleno přes osmdesát šest tisíc (86 533) žáků a studentů.
Výuka laické zdravotnické první pomoci se v tomto projektu realizuje již od r. 2004 a stala se standardní součástí výuky na školách v Kraji Vysočina. Projekt je přijímaný žáky a studenty, pedagogy i veřejností s velkým zájmem a je oceňovaný jako velmi užitečný a potřebný.
Projekt První pomoc do škol byl několikrát prezentovaný na odborných konferencích na celorepublikové úrovni a vždy vzbudil velký zájem. Podrobnější vyhodnocení projektu ve školním roce 2014/2015 je uvedeno v materiálu RK-26-2015-06, př. 1.
Návrh řešení Vzhledem k velké úspěšnosti tohoto projektu navrhuje odbor zdravotnictví v projektu dále pokračovat ve školním roce 2015/2016 takto:

a) V kategorii čtrnáctiletých na základních školách a v odpovídajících třídách víceletých gymnázií bude výuka probíhat v měsících listopad 2015 až červen 2016. Zajišťovat ji budou odborně vyškolení lektoři vítěze veřejné zakázky na realizaci projektu První pomoc do škol a pedagogové a studenti Vyšších zdravotnických škol v Kraji Vysočina v rozsahu sedm vyučovacích hodin v každé třídě. Další tři vyučovací hodiny v každé třídě zabezpečí pracovníci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, s výjezdovým vozidlem, společně s profesionálním pracovníkem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který přednese část výuky o integrovaném záchranném systému.

b) V kategorii sedmnáctiletých, u studentů druhých ročníků učilišť a středních škol bude výuka probíhat v měsících září 2015 až únor 2016 v délce 3 hodin v každé třídě, s procvičením kardiopulmonální resuscitace, dalších život zachraňujících úkonů a komunikace s operátorem záchranné služby. Výuku budou provádět profesionální záchranáři - pracovníci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.

Absolvováním obou částí projektu bude mladým lidem našeho kraje poskytnuta kvalitní ucelená příprava na poskytování laické zdravotnické první pomoci v celkovém rozsahu třináct vyučovacích hodin.
Celkový přehled výuky v projektu, poskytovatelé a kalkulované finanční náklady na školní rok 2015/2016 jsou uvedeny v materiálu RK-26-2015-06, př. 2.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí způsob provedení dvanáctého ročníku projektu První pomoc do škol ve školním roce 2015/2016 s tím, že při zadání veřejné zakázky bude postupováno podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 22. 7. 2014 č. 06/14.
StanoviskaStanovisko odboru školství, mládeže a sportu:
OŠMS nemá připomínky. Souhlasíme s postupem a navrženou realizací projektu První pomoc do škol .

Stanovisko oddělení právního a krajského živnostenského úřadu:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* vyhodnocení projektu První pomoc do škol za školní rok 2014/2015 dle materiálu
RK-26-2015-06, př. 1;
* způsob provedení dvanáctého ročníku projektu První pomoc do škol ve školním roce 2015/2016 dle materiálů RK-26-2015-06 a RK-26-2015-06, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 2016- 7- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz