Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-03

RK-26-2015-03.doc  RK-26-2015-03pr01.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-26-2015-03
NázevPeněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím peněžního daru v celkové výši 12 000 Kč od společnosti Nutricia a.s. za účelem pořízení odsávačky mateřského mléka pro novorozenecké oddělení nemocnice. Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru je obsažena v materiálu
RK-26-2015-03, př. 1.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžních darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s přijetím peněžního daru.
Návrh řešení Peněžní dar bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím peněžního daru dle materiálu RK-26-2015-03, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s přijetím peněžního daru je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu
RK-26-2015-03, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 11. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz