Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-71

RK-22-2015-71.doc  RK-22-2015-71pr01.pdf  RK-22-2015-71pr02.doc  RK-22-2015-71pr03.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-22-2015-71
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar spolku Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval P. Horký, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí podpory na akci ČESKO - SLOVENSKÉ FOTBALOVÉ SRDCE 2015 ve výši 50 000,-Kč.
Kraj Vysočina obdržel dne 7. 7. 2015 od Sportovního klubu Bystřice nad Pernštejnem žádost o finanční podporu ve výši 50 000 Kč v souvislosti s akcí ČESKO - SLOVENSKÉ FOTBALOVÉ SRDCE 2015 , která se uskutečnila v termínu 22. - 27. 6. 2015. Prostředky hodlá použít k pokrytí části nákladů spojených s pořádáním akce. Akce měla za cíl propojit kvalitní fotbalovou akci s propagací a rozvojem cestovního ruchu v regionu Vysočiny směrem k celé fotbalové komunitě ČR a SR. Podrobnější informace o akci jsou uvedeny v příloze č. 1 materiálu RK-22-2015-71.
Návrh řešení Na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce ČESKO - SLOVENSKÉ FOTBALOVÉ SRDCE 2015 navrhuje OŠMS radě kraje rozhodnout poskytnout spolku Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem, IČO 43378188, finanční částku ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-22-2015-71, př. 2.
OŠMS navrhuje dar poskytnout z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309).
Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Odbor informatiky - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01385.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost spolku Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Dr. Veselého 268, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO 43378188 ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-22-2015-71, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz