Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-69

RK-22-2015-69.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-22-2015-69
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
Zpracoval H. Procházková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 11. 6. 2015 rozhodla písemně ředitelka školy o vyřazení nepotřebného hmotného majetku:
Osobní automobil Škoda Rapid, inventární číslo 1, pořízen 31. 7. 2013, pořizovací cena 308 600 Kč. Zůstatková cena je 249 444 Kč.
Odpis zůstatkové ceny bude kompenzován náhradou od pojišťovny a ziskem z prodeje automobilu. Zbývající částka bude dokryta z provozních prostředků, aby škola nevykazovala ztrátu v hospodářském výsledku za rok 2015.
Při dopravní nehodě dne 11. 5. 2015 byl poškozen výše uvedený automobil Škoda Rapid. Dle vyjádření servisu, ke kterému byl vůz po nehodě odtažen a dle vyjádření pojišťovny bylo pojistné plnění stanoveno formou totální škody s ohledem na technicky nemožnou a nerentabilní opravu. Celková výše pojistného plnění byla na základě pojistného šetření stanovena na 156 750 Kč. Nabídka majetku nebyla dle rozhodnutí ředitelky zveřejněna na www stránkách Kraje Vysočina, jelikož automobil je natolik poškozen, že ho nelze nadále užívat. Škola navrhuje prodej havarovaného automobilu prostřednictvím internetové aukce provozované společností TotalCar s.r.o. nebo prodejem prostřednictvím autoservisu. Pokud se prodej vozidla neuskuteční, navrhuje škola ekologickou likvidaci vozidla.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Škoda Rapid, inventární číslo 1, pořízeného roku 2013 z majetku kraje způsobem navrženým Základní školou a Mateřskou školou při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2015-69.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz