Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-59

RK-22-2015-59.doc  RK-22-2015-59pr01.pdf
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-22-2015-59
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci konference Technické fórum 2015
Zpracoval J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina pořádal první ročník konference, zaměřené na podporu technického vzdělávání a spolupráci škol s firmami v Kraji Vysočina s názvem Technické fórum 2015 . Předkládaný materiál řeší plnění z příkazní smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu za účelem finanční podpory konference (viz materiál RK-22-2015-59, př. 1). O uzavření smlouvy rozhodla rada kraje dne 16. 6. 2015 usnesením č. 1182/20/2015/RK.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu z důvodu finančního zabezpečení organizace konference Technické fórum 2015 navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, kterým budou navýšeny příjmy a výdaje rozpočtu kraje o finanční prostředky přijaté z této smlouvy.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 60 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 49 587 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 10 413 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-22-2015-59, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz