Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-53

RK-22-2015-53.doc  RK-22-2015-53pr01.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-22-2015-53
NázevHlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Zpracoval L. Weber, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o první Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Kraj Vysočina realizoval projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III., který obsahoval rekonstrukci objektu v Hrotovicích a objektu v Náměšti nad Oslavou, jehož záměrem bylo vytvořit tři společné a jednu individuální domácnost pro 19 klientů Domova bez zámku, p. o.(dříve ÚSP Jinošov). Projekt byl ukončen 31. 8. 2014. Dle požadavků Integrovaného operačního programu má příjemce povinnost v době udržitelnosti předkládat po 10 měsících od ukončení projektu a následně za každých 12 měsíců Hlášení o udržitelnosti projektu, součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. V rámci tohoto projektu má být 1. hlášení o udržitelnosti projektu předloženo do 29. 7. 2015. Zpracované Hlášení o udržitelnosti projektu je obsahem materiálu RK-22-2015-53, př. 1. Udržitelnost tohoto projektu končí v roce 2019, poté po dobu následujících 15 let má příjemce povinnost využívat pořízený majetek k poskytování sociálních služeb.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2015-53, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2015-53, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 29. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz