Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-43

RK-22-2015-43.doc  RK-22-2015-43pr01.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-22-2015-43
NázevZpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
Zpracoval S. Lemperová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o 4. zprávu o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS.
Kraj Vysočina realizoval projekt GENDER FOKUS, který byl ukončen 30. 6. 2011. Dle pravidel programu OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále je OP AT CZ) má příjemce povinnost v době udržitelnosti předkládat za každý ukončený rok Zprávu o udržitelnosti projektu, součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. V rámci tohoto projektu má být 4. zpráva o udržitelnosti projektu předložena do 30. 7. 2015. Zpracovaná 4. zpráva o udržitelnosti projektu je obsahem materiálu RK-22-2015-43, př. 1. Udržitelnost tohoto projektu končí v roce 2016.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-22-2015-43, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2015-43, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-22-2015-43, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2015-43, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz