Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-19

RK-22-2015-19.doc  RK-22-2015-19pr01.pdf  RK-22-2015-19pr02.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-22-2015-19
NázevNávrh na rozhodnutí o změně příjemce dotace hudebního festivalu SÁZAVAFEST 2015
Zpracoval E. Vaňková, V. Obdržálková Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina dlouhodobě podporuje celou řádu významných kulturních, sportovních a společenských akcí (tzv. VIP akcí Kraje Vysočina). Jednou z těchto akcí je také hudební festival SÁZAVAFEST pořádaný společností in promotion, s.r.o. Dotaci ve výši 200 tis. Kč na pořádání hudebního festivalu SÁZAVAFEST 2015 schválila společnosti in promotion s.r.o. rada kraje usnesením 0090/02/2015/RK.
Na odbor sekretariátu hejtmana se v souvislosti s pořádáním 15. ročníku hudebního festivalu SÁZAVAFEST 2015 obrátila společnost in promotion, s.r.o., která uzavřela dne 4. března 2015 smlouvu o spolupráci a smlouvu o použití ochranné známky se společností UDANAX
s. r. o., jejímž obsahem je poskytnutí veškerých práv na pořádání festivalu SÁZAVAFEST společnosti UDANAX s. r. o. tzn. že jediným možným pořadatelem SÁZAVAFESTU je společnost UDANAX s. r. o.
Vzhledem k výše uvedeným změnám doručila společnost UDANAX s.r.o. na odbor sekretariátu hejtmana novou žádost o dotaci na pořádání akce SÁZAVAFEST 2015. Nová žádost o dotaci je obsahem materiálu RK-22-2015-19, př. 1.
Návrh řešení Na základě výše uvedených informací tedy navrhujeme radě kraje zrušit usnesení 0090/02/2015/RK v části týkající se poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč společnosti in promotion, s.r.o. na pořádání akce SÁZAVAFEST 2015 a zároveň rozhodnout poskytnout dotaci na pořádání akce SÁZAVAFEST 2015 společnosti UDANAX s. r. o.
Výše dotace na pořádání akce SÁZAVAFEST 2015, se kterou je počítáno v rozpočtu na VIP akce 2015 je 200 000 Kč. Z hlediska obsahu nedošlo k zásadním změnám akce SÁZAVAFEST 2015 a navrhujeme proto poskytnout společnosti UDANAX s. r. o. dotaci na pořádání akce SÁZAVAFEST 2015 ve výši 200 000 Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace, jež je obsahem materiálu RK-22-2015-19, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace pod ID O01152.0019.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zrušit usnesení 0090/02/2015/RK v části týkající se poskytnutí dotace ve výši
200 000 Kč společnosti in promotion, s.r.o. na pořádání akce SÁZAVAFEST 2015;
* poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč na pořádání akce SÁZAVAFEST 2015 společnosti UDANAX s. r. o. dle materiálu RK-22-2015-19, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2015-19, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz