Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-15

RK-22-2015-15.doc  RK-22-2015-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-22-2015-15
NázevSouhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním.
Ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-22-2015-15, př. 1. Jedná se o výpůjčku 25 sbírkových předmětů, z nichž 22 je již vystaveno ve stálé expozici v muzeu v Kamenici u Jihlavy na základě dlouhodobé smlouvy o výpůjčce č. Ji-6/2012/SVO, kterou odsouhlasila Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 21. 2. 2012 usnesením č. 0311/08/2012/RK. Tato původní smlouva je platná do 1. 3. 2016, ale protože vypůjčitel požádal ještě o vypůjčení dalších tří sbírkových předmětů a zároveň o prodloužení doby výpůjčky do 31. 12. 2020, připravilo jihlavské muzeum smlouvu novou.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-22-2015-15, př. 1, a to na dobu určitou ode dne podpisu do 31. 12. 2020.
Výpůjčka sbírkových předmětů je v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, ve které je mimo jiné v předmětu činnosti uvedeno, že organizace vypůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-22-2015-15, př. 1, a to na dobu určitou ode dne podpisu do 31. 12. 2020.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz