Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-90

RK-21-2015-90.doc  RK-21-2015-90pr01.pdf
Číslo materiálu90
Číslo jednacíRK-21-2015-90
NázevMonitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
Zpracoval R. Opatová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je schválení monitorovací zprávy/hlášení o pokroku projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa (registrační číslo projektu je CZ.1.11/1.1.00/40.01676) dle materiálu RK-21-2015-90, př. 1. Tento projekt byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007 - 2013.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa dle materiálu RK-21-2015-90, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa dle materiálu RK-21-2015-90, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 16. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz