Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-85

RK-21-2015-85.doc  RK-21-2015-85pr01.doc
Číslo materiálu85
Číslo jednacíRK-21-2015-85
NázevSmlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou II/152 Moravské Budějovice - průtah
Zpracoval J. Lojda
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuOdbor dopravy a silničního hospodářství zajišťuje realizaci stavby II/152 Moravské Budějovice - průtah .
Součástí akce je i vynucená přeložka vodovodu, který je ve vlastnictví VODOVODŮ A KANALIZACÍ, svazku obcí se sídlem v Třebíči a provozovatelem zařízení je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Přeložku bude provádět dodavatel vybraný na základě výběrového řízení na náklady Kraje Vysočina. Pro provedení přeložky je nutné uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení.
Akce je financována z rozpočtu Kraje Vysočina, příloha D2.
Akci II/152 Moravské Budějovice - průtah schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0560/07/2014/ZK dne 16. 12. 2014.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o přeložce zařízení ke stavbě II/152 Moravské Budějovice - průtah dle materiálu
RK-21-2015-85, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení ke stavbě II/152 Moravské Budějovice - průtah dle materiálu RK-21-2015-85, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz