Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-84

RK-21-2015-84.doc  RK-21-2015-84pr01.pdf  RK-21-2015-84pr02.pdf  RK-21-2015-84pr03.pdf
Číslo materiálu84
Číslo jednacíRK-21-2015-84
NázevRozhodnutí o revokaci usnesení a odstoupení od realizace projektu Úspory energií - Gymnázium Telč - stará budova
Zpracoval D. Marešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuDne 2. 6. 2015 bylo usnesením č. 1027/18/2015/RK rozhodnuto o akceptaci rozhodnutí o poskytnutí podpory a uzavření smlouvy č. 14209543 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, to vše na projekt Úspora energií - Gymnázium Telč - stará budova (Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Gymnázium Telč - stará budova dle materiálu RK-18-2015-46, př. 1; uzavřít Smlouvu č. 14209543 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu
RK-18-2015-46, př. 2.).
Protože dodavatel stavebních prací, s nímž byla na základě výsledků výběrového řízení uzavřena smlouva o dílo, nezahájil práce v termínu daném Smlouvou o dílo ze dne
18. 3. 2015 a to ani v dodatečně stanovené, dostatečně přiměřené lhůtě, přistoupil Kraj Vysočina k odstoupení od smlouvy dle materiálu RK-21-2015-84, př. 1.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že dodavatel, který vzešel z veřejné zakázky, nezahájil stavební práce v termínu, ke kterému se smluvně zavázal, není z časového hlediska možné zmíněný projekt zrealizovat v termínu uvedeném v rozhodnutí o poskytnutí podpory a ve smlouvě č. 14209543 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Za dané situace by muselo být zopakováno zadávací řízení. S ohledem na fakt, že se jedná o část významné veřejné zakázky, pro které určuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prodloužené lhůty pro jednotlivé fáze zadávacího řízení, nezbývá dostatečný časový prostor pro samotnou realizační fázi stavebních prací, neboť rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje termín ukončení realizace projektu na konec září 2015.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina zrušit usnesení č. 1027/18/2015/RK ze dne 2. 6. 2015 a odstoupit od realizace projektu Úspora energií - Gymnázium Telč - stará budova .
StanoviskaOM souhlasí s návrhem řešení vzniklé situace dle návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zrušit usnesení č. 1027/18/2015/RK;
* nenabýt peníze za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Gymnázium Telč - stará budova dle materiálu RK-21-2015-84, př. 2;
* neuzavřít Smlouvu č. 14209543 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu
RK-21-2015-84, př. 3.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín- 12 2015- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz