Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-82

RK-21-2015-82.doc  RK-21-2015-82pr01.pdf  RK-21-2015-82pr02.pdf
Číslo materiálu82
Číslo jednacíRK-21-2015-82
NázevZměna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpor ze státního fondu životního prostředí na projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
Zpracoval S. Lemperová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č 0886/16/2015/RK ze dne 19. 5. 2015 rozhodla Rada Kraje Vysočina požádat o prodloužení termínu ukončení realizace akce Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou.
Na základě této žádosti bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) dle přílohy RK-21-2015-82, př. 1 a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14196223 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dle materiálu RK-21-2015-82, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále je ORR) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz za podmínek upravených materiálem RK-21-2015-82, př. 1 a rozhodnout uzavřít a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14196223 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dle materiálu RK-21-2015-82, př. 2.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* o nabytí peněz za podmínek upravených materiálem RK-21-2015-82, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna);
* uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14196223 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dle materiálu RK-21-2015-82, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz