Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-80

RK-21-2015-80.doc  RK-21-2015-80pr01.doc  RK-21-2015-80pr02.doc  RK-21-2015-80pr03.doc  RK-21-2015-80pr04.doc  RK-21-2015-80pr05.doc  RK-21-2015-80pr06.doc  RK-21-2015-80pr07.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-21-2015-80
NázevPodlicenční smlouvy
Zpracoval E. Láníková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření podlicenčních smluv uzavíraných mezi Krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) z důvodu nutnosti vypořádat práva duševního vlastnictví.
MŠMT rozhodlo zřídit veřejně přístupnou databázi výstupů vzniklých při realizaci projektů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Spuštění databáze je jedním z nápravných opatření auditu Evropské komise v souvislosti se zajištěním požadavku na zpřístupnění výstupů dosažených v jednotlivých projektech OP VK, a tedy jejich využití dalšími subjekty v České republice. Kraj Vysočina je v rámci realizace globálních grantů s reg. č. CZ.1.07/1.1.01, CZ.1.07/1.2.02, CZ.1.07/1.3.02, CZ.1.07/1.1.36, CZ.1.07/1.2.37 CZ.1.07/1.3.50 a CZ.1.07/3.2.09 vykonavatelem autorských děl vytvořených příjemci na základě poskytnuté dotace. V souladu s Metodickým dopisem č. 31 by tato díla měla být zveřejněna v nově vytvořené databázi. Předem je však nutné vypořádat práva duševního vlastnictví jednotlivých autorů. Na základě toho je třeba uzavřít Podlicenční smlouvy dle materiálu RK-21-2015-80, př. 1, RK-21-2015-80, př. 2, RK-21-2015-80, př. 3, RK-21-2015-80, př. 4, RK-21-2015-80, př. 5, RK-21-2015-80, př. 6 a RK-21-2015-80, př. 7.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Podlicenční smlouvy dle materiálu RK-21-2015-80, př. 1, RK-21-2015-80, př. 2, RK-21-2015-80, př. 3, RK-21-2015-80, př. 4, RK-21-2015-80, př. 5, RK-21-2015-80, př. 6 a RK-21-2015-80, př. 7.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít podlicenční smlouvy dle materiálů RK-21-2015-80, př. 1, RK-21-2015-80, př. 2,
RK-21-2015-80, př. 3, RK-21-2015-80, př. 4, RK-21-2015-80, př. 5, RK-21-2015-80, př. 6 a RK-21-2015-80, př. 7.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz