Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-67

RK-21-2015-67.doc  RK-21-2015-67pr01.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-21-2015-67
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Zpracoval Z. Nevrkla, M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (dále jen škola) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí věcného daru do vlastnictví organizace.
Škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí věcného daru - 1 ks dalekohled Celestron 11073-XLT CPC-800 XLT GPS v hodnotě 49 780 Kč a 1 ks kamera QHY 5L II (HE) CCD GUIDER MONO v hodnotě 6 194 Kč. Závazkem obdarovaného je přijmout věcný dar do svého výlučného vlastnictví. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-21-2015-67, př. 1.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě proto požádalo o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2015-67, př. 1.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2015-67, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz