Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-54

RK-21-2015-54.doc  RK-21-2015-54pr01.pdf  RK-21-2015-54pr02.pdf  RK-21-2015-54pr03.pdf  RK-21-2015-54pr04.pdf  RK-21-2015-54pr05.pdf  RK-21-2015-54pr06.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-21-2015-54
NázevFond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2015
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci grantového programu Regionální kultura 2015 na podporu kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění.

Uzávěrka GP Regionální kultura 2015 byla dne 7. 5. 2015. Bylo doručeno celkem 67 žádostí s celkovým finančním požadavkem 2 512 338 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro grantový program byl schválen ve výši 1 800 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konala ve dnech 19. 5. a 1. 6. 2015. 11 projektů bylo vyřazeno z důvodu administrativního nesouladu žádosti s výzvou programu, zbývajících 56 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Z hodnocených žádostí je navrženo k poskytnutí dotací 46, zbývajících 10 žádostí podpořeno nebude z důvodu nedostatečné finanční alokace. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 1 793 838 Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci tohoto programu žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2015-54, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-21-2015-54, př. 5, rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2015-54, př. 2, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2015-54, př. 3 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-21-2015-54, př. 6, rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2015-54, př. 4.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2015-54, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-21-2015-54, př. 5;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2015-54, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2015-54, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-21-2015-54, př. 6;
* rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2015-54, př. 4.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz